Wie zijn de partners van Kei13


Kei13 is een uniek samenwerkingsverband van partners op het gebied van onderwijs, educatie, opvang, zorg, cultuur en sport.

De volgende partijen werken samen in Kei13:

De Flint
Openbaar basisonderwijs, Vroeg Vreemde Talenonderwijs Engels (in ontwikkeling), Stichting Openbaar Onderwijs Deventer.

De Steenuil
Interconfessioneel onderwijs, Stichting Quo Vadis (interconfessioneel, katholiek en protestants christelijk onderwijs).

De Zonnebloem

Basisonderwijs met islamitische grondslag, Stichting  SIMON-scholen (Stichting voor Onderwijs op Islamitische Grondslag in Midden- en Oost- Nederland)


Sam&Ko, locatie Sam&Pebbles
Peuterspeelzaal.
Kinderdagverblijf.
Buitenschoolse opvang.

SVOD
Dans- en Gymcentrum, o.a. jazz, hip-hop, turnen, ritmische gymnastiek, trampoline springen.

GGD IJsselland
Consultatiebureau.
Schoolmaatschappelijk werk.

Home-Start
Home-start biedt ondersteuning aan ouders die daar behoefte aan hebben. Een luisterend oor en een helpende hand voor ouders met 1 of meer kinderen jonger dan 14 jaar.

Pactum
Pactum biedt ondersteuning en begeleiding aan kinderen, jongeren en hun ouders of opvoeders bij wie het opgroeien en opvoeden (even) niet vanzelf gaat.

Huisartsenpraktijk Mijke Verweij
Persoonlijke zorg en aandacht. Voor iedereen.

kader11