Kwaliteit

De Zonnebloem staat voor kwaliteit van het onderwijs, dat afgestemd is op de mogelijkheden van het individuele kind. Missie van onze school is: “Worden wie je bent”.

Daarbij maken wij gebruik van de nieuwste methodes, materialen en werkwijzen. Iedere leerling krijgt instructie, aangepast aan zijn/haar niveau en manier van denken. De resultaten die de kinderen behalen, worden zorgvuldig bijgehouden en gevolgd (Cito leerling volgsysteem). Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen houden wij nauwlettend in de gaten.


Identiteit

De Zonnebloem is een basisschool op islamitische grondslag. Dit komt tot uiting in de aankleding en inrichting van het gebouw, in het vieren van islamitische feesten en in de aandacht die wij schenken aan de leefregels volgens de Islam:

- Er is aandacht voor het gedrag van de leerlingen onderling, jegens de ouders en de leerkracht en hun gedrag op straat (Ahlaaq);
- Er wordt uitgebreid ingegaan op negatieve verschijnselen als elkaar pesten en elkaar uitschelden (Ahlaaq);
- Godsdienstonderwijs in iedere groep;
- Koran les vanaf groep 5;
- Oefenen van het gebed op school.
  
Nederlands

 

De Zonnebloem is een gewone Nederlandse basisschool. Dit betekent dat wij net als alle andere basisscholen in Nederland gebruik maken van Nederlandse methodes. Met name het aanleren van de Nederlandse gesproken en geschreven taal krijgt bij ons extra aandacht.

Door dit uitgangspunt hebben wij met de ouders de volgende afspraken gemaakt:

· De leerlingen spreken de hele dag op school Nederlands;

· Als ouders hun kind in school wegbrengen of ophalen, wordt er Nederlands gesproken.
 
Sfeer


Wij hechten op school aan een goede onderlinge sfeer. Wij volgen hiervoor de afspraken uit de methode Vreedzame School. Dit bevordert, dat de kinderen respectvol met elkaar omgaan. Wij willen dat onze leerlingen een voorbeeldig goed mens worden in de betekenis van inburgeren, kennis nemen van nieuwe inzichten, vaardigheden aanleren om te kunnen participeren in de Nederlandse samenleving.


Ook van de leerkrachten onderling verwachten wij, dat ze op een collegiale manier met elkaar omgaan.

Van ouders vragen wij zich bij deze houding aan te sluiten.

Iedere morgen is er in groep 1 t/m 3 een inloopmoment. Door samen met uw kind in de groep de dag te beginnen, bevordert u een goed klimaat. Na afloop kunt u onder het genot van een kopje koffie op school nog even als ouders onderling napraten.

 
 


Contact

Bel of bezoek ons!

Wittenstein 128
7414 EZ Deventer

T: (0570) 671 813
dezonnebloem@simonscholen.nl

De Zonnebloem is één van de 11 
SIMON-scholen:
www.simonscholen.nl

Kom eens langs!!

U bent welkom om met uw kind de school te bekijken. Neem gerust contact op voor een afspraak!

Nieuwe leerling

Wilt u uw kind aanmelden? Neem dan contact met ons op.

 

       

 

kader3