De Flint                  


De Flint is een openbare en kleurrijke, levendige school met een open en veilige sfeer. Goed rekenen en taal vinden we als school heel belangrijk. Daarnaast leren we de kinderen wie ze zijn, leren we ze de ‘nieuwe vaardigheden’ en is Engels bij ons een van de speerpunten. Wanneer onze kinderen de school verlaten, willen we dat ze optimaal hebben gepresteerd. Vaak betekent dat, dat ze meer uit zichzelf hebben gehaald dan ze hadden verwacht.

21st century skills

De Flint heeft de ambitie om haar leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst. De gedachte dat leerlingen worden opgeleid voor banen die nu nog niet bestaan, geeft aan dat het aanbieden van alleen basiskennis (rekenen en taal) niet voldoende is. Dus naast het geven van kwalitatief goede lessen door zeer gemotiveerde leerkrachten, verrijken we deze lessen met de zogenaamde 21st century skills. Volgens ons zou onderwijs dus moeten bijdragen aan deze ‘nieuwe vaardigheden’ zoals creatief denken en doorzetten, samenwerken en digitale wijsheid. 

Versterkt Engels

De Flint staat bekend om haar Engelstalige profiel. We vinden Engels een belangrijk onderdeel van ons onderwijsaanbod. We willen bereiken dat de leerlingen die onze school verlaten een hoog uitstroomniveau hebben. Dat doen we door leerlingen vanaf groep 1 al kennis te laten maken met Engels door structureel Engelse lessen te geven. Tevens laten we het Engels terugkomen in andere vakken of activiteiten (bijvoorbeeld een muziekles in het Engels) en hebben we een native speaker aan boord. De beheersing van de Engelse taal is onmisbaar voor de toekomst.

Kwaliteit

De Flint doet het volgens inspectie goed! Toch blijven we altijd scherp op de kwaliteit van ons onderwijs en hebben we de drive om het elke dag weer en beetje beter te doen. Zo zetten we hoog in op differentiatie in ons onderwijs, daarmee bedoelen we dat we onderwijs geven dat past bij het niveau van de leerling. Daarnaast wijst onderzoek uit dat de persoon die de meeste invloed heeft op de kwaliteit van het onderwijs, de leerkracht is. Vandaar dat we structureel inzetten op het verbeteren en scherp houden van leerkrachtvaardigheden. Dat gebeurt door klassenbezoeken die de directeur bij leerkrachten aflegt, door studiemomenten te organiseren, leerkrachten bij elkaar te laten kijken in de les en elkaar daarop feedback te geven. Om te werken aan de professionele ontwikkeling van onze leerkrachten zetten we ook IRIS Connect in. Klik op een filmpje van RTL4 hierover: https://www.youtube.com/watch?v=sG1GinzQL1M&feature=youtu.be

Ouders weten ons te vinden!

De Flint is een van de weinige basisscholen in Deventer die groeit. Ouders weten ons te vinden! We hebben hiervoor qua huisvesting en organisatie voldoende ruimte en capaciteiten. We verwelkomen daarom ook de gezinnen die zich vestigen in de wijk Steenbrugge. Ouders die belangstelling hebben voor onze school zijn van harte welkom om de school te komen bekijken.

Directeur: Rogier Stappers
        

         

     Wezenland 582, 7415 JM  Deventer

     0570 - 625031

     www.basisschool-deflint.nl

     info@basisschool-deflint.nl

 

De flint testimonial

Wat de kinderen goed vinden aan de Flint: 

"Dat de juffen en meesters goed naar je luisteren als je problemen hebt en echt actie voeren."

"Ze leren ons heel goed en gaan goed om met problemen."

"Dat er na schooltijd genoeg te doen is." 

"De lessen zijn goed en de juffen vertellen goed."

"Dat er een bieb op school is."

"Er wordt veel samengewerkt."

"Je wordt leuk behandeld.

 "Het leukste is de gym en de pauze."