Iedere ouder/verzorger wil het beste voor zijn/haar kind. Als u merkt dat het niet goed gaat met uw kind, wilt u begrijpen hoe dat komt. Vindt uw kind het lastig samen te spelen, contact te maken met andere kinderen, is hij/zij snel boos of luistert niet goed? Dit gedrag kan een negatieve invloed hebben op uw gezinsleven. Of kan uw kind op school, de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf niet goed meekomen? De dagbehandeling voor jonge kinderen kan u hierin ondersteuning bieden.

Voor wie?
De dagbehandeling voor jonge kinderen geeft hulp en ondersteuning aan normaal begaafde kinderen in de leeftijd van ongeveer 2 tot 6 jaar. Elk kind is anders en ook de reden van plaatsing op de dagbehandeling kan heel verschillend zijn. Soms valt op dat de ontwikkeling achterblijft op gebied van de spraak, motoriek, emoties of spel. Er zijn ook kinderen die minder goed contact kunnen maken en niet weten hoe ze met andere kinderen om moeten gaan. Als het gedrag en de ontwikkeling zoveel aandacht vragen dat de hulp van een school, peuterspeelzaal of kinderdagverblijf niet voldoende is, kan er voor deze kinderen een plek zijn op de dagbehandeling voor jonge kinderen.

Wat houdt het in?
Op de dagbehandeling worden jonge kinderen een aantal dagdelen per week intensief begeleid in een kleine groep met andere kinderen. De groep ziet eruit als een gewone peuterspeelzaal of kinderdagverblijf waarbij twee of meer professioneel geschoolde medewerkers (jeugdzorgwerkers) de kinderen behandelen. Er wordt gewerkt met een vaste dag- en weekstructuur. De kinderen worden op de dagbehandeling gestimuleerd om binnen hun mogelijkheden vaardigheden te ontwikkelen. Samen met ouders /verzorgers wordt onderzocht hoe het gedrag van het kind te begrijpen is, hoe zij aankijken tegen de gedragsproblemen en wat nodig is om het kind te helpen.

De ouders/verzorgers kijken meerdere malen mee in de groep. Daarnaast is het een onderdeel van de behandeling dat een jeugdzorgwerker van de behandelgroep ter ondersteuning regelmatig bij het kind thuis komt. Zowel in de behandelgroep als thuis worden daarbij video-opnames gemaakt. Er zijn regelmatig overleggen met ouders/verzorgers waarin de voortgang van behandeling in de groep en thuis aan de orde komen. Hoe wordt er gewerkt aan de afgesproken doelen en wat zijn de  resultaten? Een intensieve samenwerking tussen ouders/verzorgers en behandelgroep is dus een vereiste.

Wat is het resultaat?
Ouders/verzorgers krijgen meer inzicht in de ontwikkeling, het gedrag en de mogelijkheden van hun kind. Zij weten beter hoe zij met lastig gedrag om kunnen gaan en op welke opvoedingsaanpak hun kind het beste reageert. Door de hulp overdag bij Pactum komt het gezin tot  rust en krijgen ouders/verzorgers de ruimte om op een positieve wijze te werken aan de ontwikkeling en relatie met hun kind.

Hoe lang duurt het?
Er wordt gestreefd naar een maximale behandelperiode van negen maanden. De dagbehandeling wordt in overleg met betrokkenen afgerond. Het kan voorkomen dat de behandeling onvoldoende aansluit op de mogelijkheden van het kind. In alle gevallen wordt er dan samen gekeken naar een geschikte vervolgplek die beter aansluit bij het kind.

Informatie en aanmelding
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via 0800 – 272 7272

Samen werken we aan oplossingen!


kader11