IBS De Steenuil

Onze school bevindt zich aan de achterzijde van Kindcentrum KEI13 en kijkt uit op de nieuwe wijk Steenbrugge. De school telt ruim 120 leerlingen en is een groeischool.

De missie en visie

Missie (wij staan voor): ieder kind krijgt les in een veilige en gestructureerde omgeving met persoonlijke aandacht en een positief leerklimaat. Wij bieden ieder kind de best mogelijke basis voor de toekomst op het gebied van algemene kennis, geloof, cultuur, sportiviteit en eigen talenten.

Visie (wij gaan voor): ieder kind is eigenaar van zijn/haar leerproces. Eigen verantwoordelijkheid en samenwerken staan centraal. Wij bieden zorg op maat en komen tegemoet aan de onderwijsbehoeften van het kind door te werken met leerlijnen. Wij willen kinderen goed uitrusten om zelf keuzes te maken voor de toekomst.

De vier pijlers van ons onderwijs
Het doel van ons onderwijs is uitgesplitst in vier pijlers:

Tabletonderwijs van basisvakken (rekenen en taal)
Ieder kind heeft in groep 4 t/m 8 een eigen tablet met toegang tot les- en oefenmateriaal. De kinderen werken op hun eigen niveau. Voordelen zijn directe feedback en onderwijs op maat.

Goed gedrag kun je leren
Een vriendelijk én veilig schoolklimaat is van groot belang. Wij hanteren het Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS). Dit systeem richt zich op het creëren van een positieve leeromgeving en positieve sfeer. Er is orde, regelmaat, veiligheid en rust. Natuurlijk wordt dit positieve gedrag beloond en met elkaar gevierd. 

Wereldschool
IBS De Steenuil is een interconfessionele basisschool, met aandacht voor wereldse thema’s en de diverse geloofsachtergronden van de kinderen. De vieringen (passend bij de christelijke geloofsovertuiging) vieren wij met elkaar en zorgen voor verbondenheid. Wereldoriëntatie doen wij middels thema’s. De leerlingen maken een prachtige, leerzame en verrijkende wereldreis!

Sport, bewegen en gezondheid
Sporten én bewegen is gezond! Daarom willen wij de kinderen binnen ons onderwijs zoveel mogelijk laten bewegen: leren met bewegingsruimte! Op het schoolplein, in de gymzaal, tijdens de lessen en tussen de lessen door bewegen onze kinderen. Op het plein geven wij de speeltijd vorm d.m.v. Beweegwijs. Dit is begeleid spelen op eigen niveau met verschillende keuzemogelijkheden en uitdaging! Daarnaast zijn wij een gezonde school: sporten en bewegen én gezond eten en drinken.

U bent van harte welkom voor een kennismakingsgesprek en rondleiding!

Directeur:           Bernadette Mulder                                        
Telefoonnummer:   0570-625441

www.basisschool-desteenuil.nl                
Facebook: steenuil.kei
directiedesteenuil@stichtingquovadis.nl

Deze prachtige muurschildering in onze hal laat de vier pijlers van ons onderwijs zien. De leerlingen van de groepen 1 t/m 6 hebben hun handafdruk op de boomstam gezet. De leerlingen van groep 7 en 8 hebben de boom ingeschilderd. Wij zijn supertrots op onze boom én op onze leerlingen. Wij hebben kanjers op De Steenuil.