Over Kei13

Alle organisaties binnen Kei13 willen dat kinderen zich optimaal ontwikkelen. We doen dat door kinderen binnen een veilig pedagogisch klimaat te laten spelen, leren en ontdekken. KEI13 is dé plek waar kinderen met plezier naar toe gaan!

De partners van KEI13 nemen de ontwikkeling van de kinderen als uitgangspunt. Er zijn door nauwe samenwerking tussen de verschillende partners ‘korte lijnen’. Op die manier kunnen we de ontwikkeling van de kinderen van 0 tot 13 jaar blijven volgen. Het is deze doorgaande lijn die ervoor zorgt dat alle kinderen van de peuterspelen tot en met het verlaten van groep 8 zich optimaal ontwikkelen.

We zien het als onze taak om het leven van de kinderen te verrijken. Wij bereiden kinderen voor op een actieve deelname aan de maatschappij door ze te leren hun kansen goed te benutten.

De professionals binnen Kei13 hebben gezamenlijk 5 kernwaarden geformuleerd die de basis vormen voor één pedagogische lijn. De kernwaarden zijn leidend in ons dagelijkse handelen. De belangen van kinderen en ouders staan daarbij voorop. De kernwaarden zijn: veiligheid, open & transparant, respect, samenwerken en positiviteit. Klik hier om de pedagogische lijn Kei13 in te zien.

 

kader8