Stichting Dagelijks Beheer Kei13

“Kei13 biedt kinderen en hun ouders echt een meerwaarde. Door samen te werken kunnen we de kinderen meer en betere mogelijkheden bieden om zich te ontwikkelen. Het is toch fantastisch dat we de kinderen die naar het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal gaan, spelenderwijs kunnen begeleiden naar de basisschool. Op beide plekken dezelfde thema’s, dezelfde pedagogische aanpak, manier van omgang en sfeer. Heel vertrouwd, alles in één gebouw. Zo kan het kind voordat het vier jaar wordt al even ‘gluren’ in de klas bij de juf of meester. Alle organisaties hebben hun eigen ruimtes, maar ze liggen dicht bij elkaar. De begin- en eindtijden worden op elkaar afgestemd. Je bent zó bij het consultatiebureau, of bij de schoolmaatschappelijk werker. Een mooie doorgaande lijn en zorg op maat voor de kinderen.”

kader11